Klachtenprocedure


Klachtenprocedure

Klachten procedure - Amelius

Wij behandelen een eventuele klacht volgens onderstaande klachtenprocedure:

Een klacht dient binnen 2 maanden na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Amelius via onderstaand formulier.
Uw ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u door ons binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van ons kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. www.thuiswinkel.org
Uw klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)